Aagaard, Merløse

Galleri

Fortællende

Vedsø skriver:

Aagaard, mtr.nr 10 af Merløse by, Tostrup sogn, har ca 60 tdr land og htk. 5 tdr. 5 skp. 2 fdk. ½ album lå på Merløsegaards gods. Her boede omkring 1830 gårdfæster Rasmus Christensen. Hans søn Peder Rasmussen overtog fæstet efter faderen og blev, antagelig 1833, gift med Christoffer Jacobsens datter i Tostrup. I dette ægteskab var 5 børn, da manden døde. <br> Niels Schnack's søn Hans Christian, tjente først i 1850erne i Tostrup og 15/4-1854 giftede han sig med enken og blev fæster i Aagaard. I dette ægteskab, der varede 14 år, var 1 barn, der døde spæd, og ved konens død var det yngste af stedbørnene 22 år. <br> 1870 blev den 40 årige enkemand gift med sin kusine, der var 17 år yngre, og Christian Schnack, der jo var min morfaders fætter, blev nu tillige hans svoger, og derved lærte jeg ham nærmere at kende. Kort efter ægteskabet købte han Aagaard til arvefæste for 20.000 rdl og 30 tdr byg årligt; det var med fæstegårdene som med visse ting i æventyrene "jo længere man ventede jo kostbarere blev de".

Henvisninger

  1. Schnack, Claudine
  2. Schnack, Hans Christian
  3. Schnack, Helene
  4. Schnack, Jens Christian
  5. Schnack, Marie