Kongsted

Fortællende

Hvis man går tilbage til matrikulen af 1688, viser det sig, at der i Kongsted i Kværkeby sogn var 5 gårde med ialt ca 16 tdr. htk. og endvidere 1 hus og 7 tdr. htk. på andre arealer. Det dyrkede areal var ca 89 tdr. ld. ialt, medens der kun har været 2 gårde i den tid slægten Schnack har boet der. Nu er der jo ganske vist den gamle bestemmelse, at gårde ikke måtte nedlægges eller sammenlægges; men i de dårlige tider for landbruget i 1700 tallet og under den store kvægpest var der mange øde gårde. Blandt andet af den grund, men også fordi befolkningengstilvæksten var ubetydelig,var det meget almindeligt at gårde blev sammenlagt. Det er derfor højst rimeligt at Giesegård har ladet gårdene i Kongsted, der jo er en slags overdrev, forfalde for at holde gårdene i de store landsbyer i drift. Dette bekræftes af folkeoptællingen i 1787, hvor der i Kongsted er 8 familier med følgende beregnelser: 1 bonde og gårdbeboer 2 indsidder og bonde 3 afsat gårdmand 4 bor i en øde gård 5 bor i samme 6 afsat gårdmand 7bor i denne øde gård 8 husmand og bonde Da så avlingsfoged Claus Schnack og mejerske Maren Ingvorsdatter skulle have et sted at bo, er det nærliggende, at man benyttede lejligheden til at udskifte Kongsted og lave 2 gårde af 6, men alt det tog sin tid, der skulle jo også bygges en gaard, svarende til det nye areal på 175 tdr. land, 13½td.hkt., så det er sandsynligt, at de nygifte først er flyttet ind i 1791. Den i 1791 fødte søn blev døbt fastelavns søndag i Nordrup Kirke. Ved folketælling i 1801 så der også helt anderledes ud i Kongsted, hvor der nu var 7 familier, nemlig Schnack og dertil en bonde og gårdmand samt 5 husmænd med jord.

Henvisninger

  1. Ingvorsdatter, Maren
  2. Schnack, Casper Ludvig Ditlev
  3. Schnack, Claudine Marie
  4. Schnack, Claus Peter
  5. Schnack, Maren Ingerine Evesine