Andersen, Sejer

Navn ved fødslen Andersen, Sejer
Køn mand

Hændelser

Hændelse Dato Sted Beskrivelse Noter Kilder
Død 1728    

 
Bopæl   Fæstegård nr. 2 i Tande i Thiset sogn  

Hændelsesnote

Efter gammel matrikel var gaardens størrelse 11 tdr og 6 skp, efter ny matrikel 6 tdr, 6 skp, og 2 fjk hartkorn. I landgilde skulle han svare 6 tdr byg, 1 svin, 1 fjk. smør og 1 rdl. årligt.

 

Familier

Gift Hustru Knudsdatter, Ingeborg
  Børn
  1. Sejersen, Anders

Fortællende

I flg Konstantinsborgs skifteprotokol holdtes der 27/11-1728 skifte efter ham. Han efterlod sig enken og følgende børn: Anders Sejersen (24), Hans Sejersen (16), og Mette Sejersdatter (12). Enkens lavværge var Michel Jensen af Ravnholt, Niels Jensen af Tande Søren Nielsen af Ravnholt var børnenes formyndere. Boet var i god stand. Arven efter faderen skulle blive stående i boet.

Anetavle

    1. Andersen, Sejer
      1. Knudsdatter, Ingeborg
        1. Sejersen, Anders