Steffensen, Karl Jelsbak

Navn ved fødslen Steffensen, Karl Jelsbak
Køn mand

Hændelser

Hændelse Dato Sted Beskrivelse Noter Kilder
Fødsel 1946-03-17    

 

Forældre

Fader Steffensen, Henry August
Moder Jelsbak, Anna Kirstine
Søskende
 1. Steffensen, Jens-Ludvig
 2. Steffensen, Minna Jelsbak

Anetavle

 1. Steffensen, Henry August
  1. Jelsbak, Anna Kirstine
   1. Steffensen, Minna Jelsbak
   2. Steffensen, Karl Jelsbak
   3. Steffensen, Jens-Ludvig

Aner