Kilde til genealogi:

Provst Jens Jelsbak og CF-korpschef Harald Møller har i bogen "Jelsbakslægten 1960" fortsat arbejdet fra Peder Rasmussen Jensen Jelsbak. Frederik Vedsø har i bogen "Hvorfra vi kom: 1952" redegjort for Schnack familien. Familien er desuden en del af Adslevslægten som senest er beskrevet i "Adslevslægten 2005" Materialet er viderebearbejdet og lagt på denne website af Flemming og Lilian Schnack Jelsbak. Hvis du har yderligere materiale må du meget gerne kontakte os på mail.
En speciel tak til GRAMPS project, der har udviklet programmet til registrering og publicering af data.