Schnack, Claus

Navn ved fødslen Schnack, Claus
Køn mand
Alder ved død 56 år, 3 måneder, 5 dage

Hændelser

Hændelse Dato Sted Beskrivelse Noter Kilder
Fødsel 1697-09-00    

 
Notat som ansat 1753-04-12   Gram gods

 
Død 1753-12-06 Malt kirke se kirkebog Malt-Folding side 147

Hændelsesnote

Gartner Claus Schnack's død er indført i kirkebogen for Malt-Folding sogn side 147. Iflg den døde han 56år 2mdr og 3 uger gammel. Dermed skal hans fødsel pladseret til ca september 1697. Fundet via Nygårds samlinger.

 

Familier

Gift Hustru Schnack, Abel Dorthea
  Børn
  1. Schnack, Otto Didrich

Fortællende

Vedsø skriver:

Det er i Sønderjylland at slægten først viser sig i Danmark. Kong Frederik 3.s berømte general Hans Schack, hovedstadens forsvarer mod Karl Gustav, forlenes som belønning med det nuværende Schackenborg i Møgeltønder, hvortil kom Gram gods og slot. 1711 bliver Hans Schack's sønnesøn Hans Schack f. 1676 d.1719, 43 år gift med komtesse Anna Sofie Rantzau, f 1689, d 1760 71år. Ægteskabet var barnløst, og da manden døde efter 8 års ægteskab, blev Gram enkesæde, og forbindelsen mellem Schackenborg og Gram ophører. Fru Anna Sofie var vistnok en både dygtig og myndig dame, og selv om, såvidt man kan finde ud af slægten Rantzaus uendelige forgreninger, kan hendes hjem i Holsten ikke have været i den helt store stil, så havde hun dog nogle tjenestefolk med sig, og blandt disse car CLAUS SCHNACK, der formentlig må være født 1680-1690. Der findes ingen kirkebog for Gram så gammel, og vi ved derfor intet om fødsel, døød, giftermål, børn o.l. oplysninger som kan findes i kirkebøger. I Gram godsarkiv findes imidlertid flere breve fra gartner Claus Schnack til grevinden - han har altså kunne skrive - og af en kladde til et vidnesbyrd, dateret 12/4-1753 ved vi, at han levede på dette tidspunkt. Hans kone hed ABEL DORTHEA, vist nok datter af en tidligere gartner på Gram slot ved navn Schmidt. >br> Men hvorledes kommer denne mands efterkommere til Sjælland? Hvor Giesegaard nu ligger, lå tidligere en kronen tilhørende gård Skivede. 1668 overtog en embedsmand ved navn Giese denne gård m.m. ialt ca 147 tdr htk. til en pris af 50 rdl. pr. td. htk., en høj pris dengang, til dækning for et tilgodehavende hos kronen. Efter denne mand fik Skivede navnet Giesegaard. 1719 solgte Gieses søn imidlertid gården, der, efter at have været på flere hænder, i 1736 købt af enkegrevinde Anna Sofie Schack, f. Rantzau. Der er nu 192 tdr. htk. Grevinden viste nu stort initiativ, som en Ellen Marsvin eller en Mette Rosenkrands, og købte Ottestrup, Juellund og Spanager. Prøvegården er delvis opstået af nedlagte bøndergårde i Klippede By. Når et gods efter 1861 havde solgt 8 bondegårde, kunne det lægge den niendde til hovedgården. Da fru Anna Sofie havde fået samlet disse herregårde, med skove og bondegods ialt 1750 tdr.htk., oprettede hun ved sit testamente af dette og Gram og Nybøl godser i Sønderjylland et stamhus til den næstældste søn af hendes afdøde mand i hans første ægteskab; den ældste havde jo Schackenborg. 1820 uddøde imidlertid mandslinien og godset gik over til en søstersøn, hofjægermester Brockenhuus, der antog navnet Brockenhuus Schack og fik tillagt grevetitlen. <br> Det var under den store godssamler fra Anna Sofie, at denne fremstilling begynder, såvel for slægten Schnack som for Hans Frederikssens forfædres vekommende, og min fars slægt levede jo også i skyggen af dette gods slægtsled efter slægtsled. Da fru Anna Sofie kom til Giesegaard, skulle hun bruge en gartner til at bringe den forfaldne park på fode, og måske har hendes gartner Claus Schnack fra Gram været på Giesegaard; men under alle omstændigheder ved vi at hans søn OTTO DIDRICH SCHNACK var gartner på Giesegaard 1744, for dette år foreligger et brev fra ham til grevinden angående asparges.

Anetavle

    1. Schnack, Claus
      1. Schnack, Abel Dorthea
        1. Schnack, Otto Didrich